Delavnica

Družinska podjetja v turizmu –
usposabljanje naslednikov za zaposlitev in prevzem nasledstva

Portorož, 20.11.2014 – 21.11.2014 ter 27.11.2014 – 28.11.2014

 

Delavnica bo ponudila osnovna in nadaljevalna znanja o značilnostih družinskih podjetij in kako izkoristiti prednosti družinskega podjetja.

Posvetili se bomo naslednikom v družinskih podjetjih, njihovim načrtom in načinu priprave na prevzem podjetja, kako najti svoj prostor v okviru domačega podjetja, kako pripraviti družinsko ustavo ali narediti poslovni načrt za razširitev podjetja. K udeležbi na delavnici vabimo tudi vse ostale člane družin, ki sodelujejo v ali prihajajo iz tovrstnih podjetij.

Vabimo udeležence iz vseh sektorjev, ne le turizma, pri izbiri gostov iz prakse pa bomo dali poudarek na sektorju gostinstva in turizma.

 


logotipi*Mednarodna delavnica se izvaja v okviru projekta UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.